Logo do druku
pl | eng | ru
Wyszukiwanie

Projekty UE

Tytuł projektu: Wzrost rozpoznawalności marki Mazanek na rynku międzynarodowym
Głównym celem projektu jest promocja linii maszyn przeznaczonych do obróbki plastycznej blach (zaginarki, zawijarki, nożyce, gilotyny, inne) z logo Mazanek dedykowanych dla sektorów: budowalnego (dekarze, producenci parapetów), metalowego, innych
Najważniejszymi rezultatami planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są:
-rezultaty ilościowe - wzrost sprzedaży eksportowej,
-rezultaty jakościowe, czyli
a) umocnienie pozycji na rynkach wschodnich w tym na Ukrainie,
b) zaistnienie marki na rynku Europy zachodniej (Niemcy, Francja, inne),
c) promocja Marki Polskiej Gospodarki jako działanie ułatwiające całej branży maszynowej wzrost rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych
Wartość projektu: 512 200.00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 384 150.00 PLN

W latach 2021-2022 firma Mazanek realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy Mazanek Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie działań będących wyłącznymi rekomendacjami wskazanymi w Strategii Wzorniczej opracowanej w Etapie I. Są to:
1.Zaprojektowanie 4 nowych urządzeń wykorzystywanych do pracy z blachą, których firma nie posiada aktualnie w ofercie.
2.Przeprojektowanie urządzeń obecnie wytwarzanych zgodnie z najlepszymi praktykami w branży w zakresie ergonomii i nowoczesnego designu.
3. Zakup maszyn produkcyjnych.
4.Rebranding, czyli stworzenie nowej identyfikacji wizualnej Mazanek Sp z o.o..
5.Opracowanie strategii marketingowej wraz z harmonogramem działań.
6.Zaprojektowanie i wdrożenie sklepu on line.

Wartość projektu: 5 167 230,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 862 300,00 PLN


W roku 2019 firma Mazanek realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Mazanek poprzez wzornictwo przemysłowe”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, na podstawie którego zostanie stworzona strategia wzornicza dedykowana Wnioskodawcy, zawierająca następujące elementy:
• ogólną charakterystykę firmy, zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
• ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
• opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,
• ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jego potencjału w tym zakresie,
• zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),
• możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,
• rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Wartość projektu: 84 501,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 58 395,00 zł